• Instal
  • Instal
  • Instal
  • Instal

Firma MGeco INVEST Bartosz Marcinkowski
zrealizowała projekt pt. „Zwiększenie potencjału produkcyjnego i usługowego firmy MGeco INVEST poprzez inwestycję w środki trwałe”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

W ramach przyznanego dofinansowaniu firma nabyła nowoczesne maszyny i narzędzia do obróbki metalu, dzięki którym do oferty firmy wprowadzono nowe usługi (cięcie, toczenie, gięcie matali) i nowy produkt w postaci pieca piekarniczego. 

przemysl spozywczyoferta dla firmoferta dla domu